Hof van Cassatie
S.11.0067.F
Maatschappelijke integratie - Toekenningsvoorwaarden - Categorie van begunstigden - Samenwoning - Begrip - Gemeenschappelijke regeling van de huishoudelijke aangelegenheden - Een van de samenwonenden heeft geen bestaansmiddelen - Illegaal verblijf van de samenwonende - Economisch-financieel voordeel

Om te beslissen dat de rechthebbende op het leefloon, die onder hetzelfde dak woont als een illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling, de huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk met hem regelt, moet de uitkeringsgerechtigde, naast de verdeling van de huishoudelijke taken, uit de samenwoning een economisch-financieel voordeel halen.