Hof van Cassatie
C.16.0325.N
Staatloze – Palestijnse origine – vraag of Palestina een staat is - tegenstrijdige motivering – principes van de Montevideo Conventie – erkenning door andere staten – geen voorwaarde in Montevideo Conventie – gegrond – cassatie

Het arrest dat enerzijds oordeelt dat het beantwoorden van de vraag of Palestina een Staat is, dient te gebeuren volgens de principes van de Montevideo Conventie die deel uitmaken van het internationaal gewoonterecht en anderzijds dat de erkenning door andere Staten determinerend is terwijl het vaststelt dat de Montevideo Conventie deze voorwaarde niet stelt, is tegenstrijdig gemotiveerd.

 

Het middel is in zoverre gegrond.