Hof van Justitie
C-430/11
(Md Sagor) Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures op het gebied van terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal in een lidstaat verblijven – Nationale wettelijke regeling die voorziet in geldboete die kan worden vervangen door uitwijzing of huisarrest