Hof van Justitie
C-1/23
(X, Y, A, wettelijk vertegenwoordigd door X en Y, B, wettelijk vertegenwoordigd door X en Y t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en immigratie – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Wettelijke regeling van een lidstaat op grond waarvan de gezinsleden van een gezinshereniger enkel bij de bevoegde diplomatieke post van die lidstaat een verzoek kunnen indienen – Onmogelijkheid voor deze gezinsleden om zich naar die diplomatieke post te begeven