Hof van Justitie
C-291/05
(Eind) EU vrij verkeer van personen - recht van verblijf van gezinslid met nationaliteit van derde land - terugkeer van EU-werknemer naar lidstaat waarvan hij nationaliteit bezit - verplichting van lidstaat van herkomst van werknemer om gezinslid verblijfsrecht te verlenen - bestaan van deze verplichting wanneer die werknemer geen reële en daadwerkelijke arbeid verricht