Hof van Justitie
C-54/07
(CGKR t. firma Feryn NV) Richtlijn 2000/43 - discriminatie op grond van ras of etnische afkomst - discriminerende selectiecriteria voor personeel - bewijslast - sanctie