Hof van Justitie
C-33/07
(Jipa) Burgerschap van Unie - artikel 18 EG - richtlijn 2004/38 - recht van burgers van Unie en hun familieleden om vrij te reizen en te verblijven op grondgebied van lidstaten - recht om een lidstaat te verlaten