Hof van Justitie
C-14/09
(Genc) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – besluit 1/80 Associatieraad – artikel 6, lid 1 – begrip ‘werknemer’ – verrichten van arbeid in geringe omvang – voorwaarde voor verlies van verkregen rechten