Hof van Justitie
C-31/09
(Bolbol) Staatloze van Palestijnse afkomst die de bescherming of bijstand van het UNRWA niet heeft ingeroepen – recht van deze staatloze op de vluchtelingenstatus op basis van artikel 12, lid 1, sub a van richtlijn 2004/83