Hof van Justitie
C-83/11
(VK t. Muhammad Sazzadur Rahman) Richtlijn 2004/38/EG - Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten voor burgers van Unie en hun familieleden - Artikel 3, lid 2 - Verplichting om overeenkomstig nationaal recht binnenkomst en verblijf van ‘andere familieleden’ ten laste van burger van Unie te vergemakkelijken.