Hof van Justitie
C-147/11 en C-148/11
(VK t. Czop en Punakova)Verordening (EEG) nr. 1612/68 - Richtlijn 2004/38/EG - Duurzaam verblijfsrecht - Sociale uitkering - Zorg voor kind - Verblijf vóór toetreding van land van herkomst tot Unie