Een vreemdeling met een verblijfsrecht in België wil een (toekomstig) familielid laten overkomen. Of een Belg wil een niet-Belgisch familielid laten overkomen.

Kan dat familielid ook een verblijfsrecht in ons land krijgen?

De wetgeving is heel ingewikkeld. Deze infofiche schetst de grote lijnen.