Artsen zien regelmatig patiënten die een medisch attest vragen voor een '9ter-aanvraag'. Dat is een aanvraag om een verblijf om medische redenen te regulariseren.

Deze infofiche voor artsen bevat tips voor het correct invullen van dat medisch attest.