Objectieve en realistische informatie in dertien fiches.

 • Voor al wie in contact komt met mensen zonder wettig verblijf
 • voor wie een zicht wil krijgen op hun vaak complexe levenssituatie
 • voor wie met hen wil nadenken over een zinvolle toekomst.

Nuttig voor scholen, ziekenhuizen, welzijnsvoorzieningen, lokale verenigingen, gemeentediensten, OCMW’s enz.

De gids bestaat uit dertien themafiches:

 • fiche 1: zonder wettig verblijf in België
 • fiche 2: gezondheidszorg
 • fiche 3: onderwijs
 • fiche 4: sociale hulp
 • fiche 5: werk
 • fiche 6: huisvesting
 • fiche 7: basisbankdienst
 • fiche 8: huwelijk en gezin
 • fiche 9: juridische bijstand
 • fiche 10: gedetineerden zonder wettig verblijf
 • fiche 11: oriëntatie naar een wettig verblijfsstatuut in België
 • fiche 12: oriëntatie naar een toekomst buiten België
 • fiche 13: uitwijzing

De infogids geeft per thema een begrijpbaar juridisch kader en objectieve en betrouwbare informatie.

46