Meer moslims wensen in Vlaanderen begraven te worden. Lokale ambtenaren en bestuurders hebben daarover nogal wat vragen.

De brochure 'Islamitisch begraven in Vlaanderen. Inspiratie voor lokaal overleg' gaat dieper in op de vraag van moslims en hoe een lokale overheid daarmee kan omgaan. We staan stil bij de bestaande regelgeving en bij islamitische begrafenisrituelen. Deze publicatie wil informatie aanreiken die een gesprek tussen de gemeente en haar moslimgemeenschappen kan verhelderen.

De publicatie is alleen digitaal beschikbaar, als pdf.

12