Jeugdrechtbank
Brussel
1579/2010/14C
Geschiktheid voor internationale adoptie - sociaal onderzoeksrapport - artikel 656 Congolees Familiewetboek - adoptie toegestaan enkel voor personen die minder dan 3 kinderen hebben op de dag van de adoptie, uitgezonderd vrijstelling - artikel 67, § 3 WIPR - toepassing van buitenlands recht schaadt kennelijk het hoger belang van kind - adoptant heeft kennelijk nauwe banden met België - buiten toepassing laten van Congolese recht - vonnis alvorens recht te doen

De verzoekster heeft de Congolese nationaliteit en dus bepaalt het Congolese recht de voorwaarden op basis waarvan zij kan adopteren. Artikel 656 van het Congolese Familiewetboek bepaalt dat adoptie slechts is toegestaan indien de adoptant op de dag van de adoptie, minder dan drie kinderen heeft, uitgezonderd vrijstelling door de president. Op basis van deze bepaling kan de verzoekster niet adopteren vermits zij drie kinderen heeft. De verzoekster heeft kennelijk nauwe banden met België. Zij woont hier sinds 2003, is hier gedomicilieerd en heeft er gewerkt tot aan haar moederschapsrust in april 2011. Haar drie kinderen gaan in België naar school. Anderzijds zou de toepassing van het Congolese recht kennelijk het hoger belang van het kind schaden als dit niet toestaat dat dit kind wordt geadopteerd, gegeven dat het kind wees is. De Congolese wet moet buiten toepassing gelaten worden ten voordele van de Belgische wet. De verzoekster voldoet aan de Belgische voorwaarden om te kunnen adopteren en kan dus gekwalificeerd verklaard worden om te adopteren.