Kamer van Inbeschuldigingstelling
Brussel
2020/2080
Detentie - vasthouding - terugkeerbeslissing - uitvoerbaarheid - corona - gegrond - invrijheidstelling

Gezien geen enkele zekerheid of zelfs waarschijnlijkheid geboden kan worden over een mogelijke datum van terugkeer, kan niet vastgesteld worden dat een uitvoering van de terugkeerbeslissing mogelijk is binnen een redelijke termijn.