Kamer van Inbeschuldigingstelling
Brussel
detentie - art. 5 EVRM - redenen van detentie - taal die vreemdeling niet verstond - geen kennisgeving binnen de kortst mogelijke tijd - vrijlating