Letterlijk: iemand die van elders afkomstig is.

De term heeft een pejoratieve bijklank. Daarom geven we de voorkeur aan: mensen met een migratiegeschiedenis, mensen met een migratieachtergrond, mensen van vreemde herkomst.