Het asielbeleid regelt de asielprocedure en de opvang van asielzoekers. De federale overheid is bevoegd voor het asielbeleid. 

Lees meer over asiel