Een persoon die een verzoek indient om in een land te verblijven, omdat hij of zij het eigen land is ontvlucht. Het gaat om iemand die een verblijf vraagt, maar nog niet heeft verkregen. Het verzoek wordt onderzocht tijdens de asielprocedure. Sinds 22 maart 2018 wordt in de Belgische wetgeving een nieuwe terminologie gebruikt. De term asielzoeker werd vervangen door “verzoeker om internationale bescherming” (VIB). Deze internationale bescherming kan bestaan in:

  • Een erkenning als vluchteling volgens het Verdrag van Genève uit 1951 (Vluchtelingenverdrag)
  • Een toekenning van subsidiaire bescherming

Zie ook: asielprocedure, voorwaarden voor erkenning, Gewijzigde terminologie asielzoeker