Letterlijk: oorspronkelijke bewoner van een land. Tegenovergestelde van allochtoon.

Zie ook: allochtoon