Veel burgerrechten of sociale rechten zijn afhankelijk van het hebben van de nationaliteit, of van een wettig verblijfsstatuut, zoals het recht op wonen of het recht op werk. Maar ook personen zonder wettig verblijf hebben bepaalde basisrechten. Vaak zijn het rechten die vastgesteld zijn in mensenrechtenverdragen en -akkoorden die België ondertekend heeft, bijvoorbeeld het recht op leven en het recht op een menswaardig bestaan.

Zie ook: mensen zonder wettig verblijf