Rechten die volgen uit de mensenrechtenverdragen en -akkoorden die
België ondertekend heeft.  Een deel van die rechten zijn onvervreemdbare
rechten, dus rechten die elke mens bezit. Bijvoorbeeld het recht op
leven en het recht op een menswaardig bestaan. Andere basisrechten zijn
niet zonder meer afdwingbaar voor iedereen, zoals het recht op wonen of
werk.