Beeldvorming is het proces waarbij ideeën en indrukken ontstaan – al dan niet correct – over  andere mensen. Het is een manier om de chaotische en complexe wereld rondom ons te ordenen en te beoordelen. Persoonlijke ervaringen, opvoeding en de manier waarop een samenleving met minderheidsgroepen omgaat, geven richting aan dat proces.

Soms worden beelden zo dominant dat je mensen niet meer ziet als individuen, maar als vertegenwoordigers van een groep of van een gemeenschap. Elke vertegenwoordiger van die groep krijgt dan hetzelfde sjabloon opgelegd. Bijvoorbeeld: religieus, onderdrukt, laaggeschoold, enzovoort. Terwijl de werkelijkheid veel meer verscheidenheid vertoont.