De Conventie van Genève (Verdrag van Genève, Vluchtelingenverdrag), is een Verdrag van de Verenigde Naties uit 1951 waarin bepaalt wordt wie als vluchteling erkend moet worden, en welke rechten die persoon daardoor krijgt.

Zie: Voorwaarden voor erkenning vluchteling