Negatieve beoordeling of behandeling van een persoon of een groep op grond van
niet ter zake doende kenmerken zoals huidskleur, sekse, geaardheid, politieke
overtuiging.

Alle info omtrent discriminatie is te vinden op de website van Unia