Met dringende medische hulp bedoelt men de medische zorgen die zo dringend zijn, dat ook personen zonder wettig verblijf hiervoor een recht hebben op tussenkomst van de overheid wanneer ze deze zorgen niet zelf kunnen betalen.

De term wordt ook gebruikt voor de procedure die de gezondheidszorg regelt van mensen zonder wettige verblijfsdocumenten, die geen ziekteverzekering hebben. Dringende medisch hulp kan preventief of curatief, ambulant of residentieel zijn. Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • De patiënt is behoeftig.
  • De patiënt verblijft onwettig in België.
  • De arts geeft een attest voor het OCMW. Dat attest bepaalt dat de patiënt nood heeft aan dringende medische hulp.

De federale overheid betaalt de kosten voor dringende medische hulp via het OCMW aan de patiënt terug.

Lees meer over dringende medische hulp