Een gesloten centrum is een plaats waar personen vastgehouden kunnen worden die geen wettig verblijf hebben en waarvoor de overheid heeft beslist dat een opsluiting noodzakelijk is met het oog op hun repatriëring.

Meer info vind je op de pagina Detentie

Informatie over de centra zelf vind je op de pagina Gesloten Centra