Decreet Gelijke Onderwijskansen. Doel van het decreet: alle kinderen gelijke kansen garanderen op school.

Het GOK-decreet geeft ouders onder andere het recht hun kinderen in te schrijven in een school naar keuze. Het decreet geeft ook extra ondersteuning aan scholen met veel kansarme kinderen: de zogenaamde GOK-leerlingen. Lokale overlegplatforms (LOP) voeren het decreet mee uit in hun regio.

Lees meer over gelijke onderwijskansen