De term 'persoon in illegaal verblijf' verwijst naar een persoon die in het land verblijft zonder wettig verblijf. Het wordt ook verkort naar 'illegaal', maar is vaak pejoratief bedoeld en niet helemaal correct; enkel het verblijf is onwettig. Een persoon is nooit illegaal en ook iemand zonder wettig verblijf heeft nog steeds rechten (zie ook: mensen zonder wettig verblijf)

Wanneer iemand wel een verblijfsrecht heeft, maar nog niet de juiste documenten heeft verkregen, spreekt men van een irregulier verblijf. Wanneer iemand nog wacht op een beslissing van de overheid, spreekt met over een precair verblijf.