Persoon van 18 jaar of ouder die tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid behoort:

  • vreemdelingen van achttien jaar en ouder, die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel vestigen;
  • Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens een van de ouders niet in België geboren is;
  • sinds 2007 ook oudkomers.

Lees meer over de doelgroep inburgering