Inburgering is een door de overheid georganiseerd begeleid traject naar integratie voor personen die in het land komen wonen of er nog niet lang verblijven. Voor veel nieuwkomers is het volgen van een inburgeringstraject verplicht.

Lees meer over inburgering