Beleid van de Vlaamse overheid dat de inburgering van nieuwkomers en andere mensen met een migratieverleden regelt. Onder andere door hen een inburgeringstraject aan te bieden.

Lees meer over het inburgeringsbeleid