Traject dat volwassen inburgeraars volgen. Het bestaat uit een primair en een (facultatief) secundair traject.  

Het primaire traject wordt gecoördineerd door een onthaalbureau en duurt ongeveer een jaar. Het is verplicht voor sommige inburgeraars. Tijdens het inburgeringstraject volgt de inburgeraar een cursus Nederlands, een cursus maatschappelijke oriëntatie en een programma loopbaanoriëntatie. De inburgeraar krijgt ook individuele trajectbegeleiding. 

Reguliere voorzieningen staan in voor het secundaire inburgeringstraject. Zo kan de inburgeraar na het primaire traject een beroepsopleiding of een opleiding tot zelfstandig ondernemerschap volgen. Daarnaast kan hij ook verder Nederlands studeren, zich in het hoger onderwijs inschrijven of kiezen voor vrijwilligerswerk.

Zie ook de pagina over inburgering