Het integratiebeleid is ‘inclusief’ omdat alle ministers mee verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Zij worden geacht in hun beleidsdomeinen aandacht te hebben voor de positie van etnisch-culturele minderheden en de diversiteit in de samenleving.

Lees meer over het Vlaamse integratiebeleid