Beleid van de Vlaamse overheid dat streeft naar een samenleving die constructief omgaat met etnisch-culturele diversiteit. Een samenleving met voldoende samenhang, waaraan iedereen actief deelneemt, ook mensen met een migratieachtergrond.

Lees meer over het Vlaamse integratiebeleid