'Langdurig ingezetene' is de naam van een verblijfsstatuut voor niet-EU-burgers (de zgn derdelanders) die voor lange duur in de EU verblijven.

Wie het statuut wil verwerven, moet aan een reeks voorwaarden voldoen: onder andere minstens vijf jaar ononderbroken in België verblijven en een voldoende hoog inkomen hebben. Het statuut geeft derdelanders meer rechten. Werken of studeren in een ander EU-land wordt bijvoorbeeld gemakkelijker.

Lees meer over het statuut 'langdurig ingezetene'