Onderdeel van het inburgeringsprogramma.

Tijdens de cursus maken de inburgeraars kennis met de Vlaamse samenleving. Het lessenpakket behandelt thema’s als de Belgische staatsstructuur, onderwijs, mobiliteit, gezondheid, enzovoort. Daarnaast is er aandacht voor waarden en normen.

Maatschappelijke oriëntatie wordt aangeboden door het onthaalbureau. Inburgeraars kunnen de lessen volgen in hun taal of in een andere taal die ze genoeg beheersen.

Zie ook: inburgeringstraject