Letterlijk: deelname aan de samenleving. De term wordt vaak gebruikt in het inburgeringsbeleid. Maatschappelijke participatie van inburgeraars is het uiteindelijke doel van inburgering.