Plaats waar je terecht kan met vragen over gelijke onderwijskansen. Bijvoorbeeld als je meer wilt weten over het inschrijvingsrecht en over het decreet gelijke onderwijskansen (GOK) in het algemeen. Of als een school je kind geweigerd heeft of doorverwezen naar een andere school en je wilt weten waarom.

www.meldpuntonderwijs.be