Minderjarige die alleen naar België is gekomen, zonder ouders of familie.

Lees meer over niet-begeleide minderjarigen