Aangepast onderwijsaanbod voor minderjarige nieuwkomers.

  • In het secundair onderwijs krijgen de minderjarige nieuwkomers een jaar lang les in aparte onthaalklassen.  Daarna stromen ze door naar het gewone onderwijs.
  • In het basisonderwijs zijn er geen aparte onthaalklassen. Scholen met voldoende nieuwkomers krijgen wel extra middelen om nieuwkomers gedurende een aantal uren per week extra te begeleiden.

Zie ook: OKAN,