Sociale cohesie of sociale samenhang is de betrokkenheid van mensen bij elkaar, bij maatschappelijke organisaties en bij de samenleving als geheel. Die betrokkenheid kan ontstaan door ontmoetingen, door netwerken  te vormen of gewoon door met elkaar te communiceren.