Methodiek om personen individueel en op maat te begeleiden. Bijvoorbeeld trajectbegeleiding van inburgeraars op een onthaalbureau, trajectbegeleiding van werkzoekenden door de VDAB.  

Zie ook: inburgeringstraject