Een persoon die een tijd legaal in België verbleef tijdens een verblijfsprocedure, of zelfs een tijdelijk verblijf had, maar die hier nu, nadat de overheid zijn of haar verblijfsaanvraag definitief heeft geweigerd, illegaal verblijft.

Zie ook: mensen zonder wettig verblijf