Onderdaan van een EU-lidstaat of van Liechtenstein, IJsland of Noorwegen.

In de Belgische wetgeving verwijst de term naar iemand die niet de Belgische nationaliteit heeft, maar wel van een land van de EU, en bij uitbreiding ook om burgers uit Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Een Unieburger geniet van vrij verkeer in de EU, en kan onder bepaalde voorwaarden in een land van de EU verblijven.

Lees meer over het verblijf van een Unieburger