Het verblijfsstatuut bepaalt onder welke voorwaarden een persoon in België mag verblijven. Het kan tijdelijk of definitief zijn.

Aan elk verblijfsstatuut zijn rechten en beperking verbonden. Het statuut bepaalt onder andere:

  • of je hier mag werken;

  • of je mag reizen naar een ander land;

  • of je familie mag laten overkomen.

Er zijn tientallen verblijfsstatuten: asielzoeker, erkend vluchteling, gezinshereniger, arbeidsmigrant, enzovoort.