Term die in de vreemdelingenwetgeving gebruikt wordt voor een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft.