Als asielzoekers of mensen zonder wettig verblijf uit eigen beweging terugkeren naar hun land van herkomst spreken we van vrijwillige terugkeer. De federale overheid ondersteunt deze mensen bij de terugreis en helpt hen bij de re-integratie. Ze werkt daarvoor nauw samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 

Lees meer over vrijwillige terugkeer