Nieuws

print
 • 1 april 2022

  Je vindt alle info over het opleidings- en de certificeringstraject sociaal tolk voortaan op de portaalwebsite van het Agentschap Integratie en Inburgering.

 • 1 maart 2022

  Vanaf 1 maart 2022 wijzigt de doelgroep van inburgering, de inhoud van het inburgeringstraject, de inhoud van de inburgeringsplicht en de sanctionering. Inburgeraars die een contract ondertekenen (in Vlaanderen) moeten een verklaring van rechten en plichten ondertekenen. De cursus maatschappelijke oriëntatie wordt voortaan afgerond met een test. Later volgen nog wijzigingen: wellicht vanaf september 2022 zullen cursussen en testen volgend op cursussen MO en NT2 betalend worden.

 • 28 mei 2015

  De Vlaamse Regering keurde de voordracht van vier onafhankelijke bestuurders goed bij het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering.

 • 29 oktober 2014

  Een samenvatting van de Vlaamse beleidsnota Integratie & Inburgering 2014-2019.

 • 7 oktober 2013

  Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) lanceert de EU-subsidiegids 2014-2020. Deze digitale publicatie maakt Vlaamse organisaties, overheden en bedrijven wegwijs in het doolhof van Europese steun.